Ing. Marcela Sluková, PhD.

rozená Černá


narozena 31.3. 1977 v Plzni


 

Vzdělání a zkušenosti

 • 2000-2003 VŠCHT v Praze, postgraduální studium, Ústav chemie a technologie sacharidů
 • 1995-2000 VŠCHT v Praze, magisterské studium
 • 1991-1995 gymnázium v Blovicích
 • (2003) Disertační práce: Polysacharidy v potravinách a jejich identifikace (Školitel: Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.)
 • (2000) Diplomová práce: Využití fyzikálně-chemických metod při sledování vlastností cukrovinek a jejich surovin (Školitel: Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.)

 

Výzkumné a odborné zaměření

  Odborný asistent na VŠCHT v Praze
  Ústav sacharidů a cereálií

 • chemie a analýza cereálních surovin a výrobků, technologie potravin, výživa potravin se zaměřením na sacharidy a vlákninu potravy, stanovení nutriční a energetické hodnoty potravin, posouzení vlivu technologických procesů na výživovou a senzorickou hodnotu potravin
 • aplikace chromatografických metod (HPAEC-PAD, GC-MS, izotachoforéza) v analýze potravin (separace sacharidů, derivátů sacharidů, aminokyselin a organických kyselin), využití spektrálních metod (FT-IR spektrometrie) v analýze potravin
 • aplikace enzymových metod ke stanovení vlákniny potravy v obilovinách, stanovení složek vlákniny beta-glukanů, fruktanů, aktivity enzymů v upravených obilovinách

 

Granty a projekty

 • Využití multivariační analýzy při hodnocení potravin (FRVŠ 2003, projekt č. 1575). Období řešení projektu: 2002-2003. Odpovědný řešitel.
 • Výroba potravin a nutriční hodnota (FRVŠ 2011, projekt č. 368). Období řešení projektu: 2010- 2011. Odpovědný řešitel.
 • Spolupráce na projektu New Food č. QI111B053 (finanční podpora MZe, NAZV, VAK, s počátkem řešení v roce 2011, doba řešení 1.1.2011-31.12. 2014) s názvem „ Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšujících jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebitelů“ je řešen vývoj nových výrobků s využitím ječmene. Spoluřešitel.

 

Pedagogická činnost

 • výuka předmětů „Výroba potravin a nutriční hodnota“ (N321020), „Cereální chemie a technologie“ (N321009), „Výpočetní metody a modelování v oboru“ (N321016), vedoucí, konzultant a oponent diplomových, bakalářských prací a odborných projektů na Ústavu chemie a technologie sacharidů, výuka laboratoří oboru a specializace (N321012), výuka laboratoří programu ERASMUS Advanced Processes in Food Technology (E321001) - část Flour quality and Analytical chromatography.
 • koordinátor studia Univerzity třetího věku na FPBT VŠCHT kurz „Potraviny a výživa“

 

Členství v organizacích

 • Od roku 2013 - Americká Asociace Cereálních Chemiků (AACC), Minnesota, USA
 • Od roku 2011 - Společnost pro výživu
 • Od roku 2000 - Česká chemická společnost

 

Studijní pobyty

 • září-listopad 2001 - Universita v Aveiru (Portugalsko), v rámci programu Erasmus- Socrates
 • leden 2003 - Universita v Gentu (Belgie), v rámci projektu Socrates.

 

Rodičovská dovolená

 • leden 2006 - září 2010

 

Vybrané publikace

  Černá M., Barros A. S., Nunes A., Rocha S. M., Delgadillo I., Čopíková J., Coimbra M. A. (2003): Use of FT-IR spectroscopy as a tool for the analysis of polysaccharide food additives, Carbohydrate Polymers, 51: 383-389.

  Čopíková J., Barros A. S., Šmídová I., Černá M., Teixeira D. H., Delgadillo I., Synytsya A., Coimbra M. A. (2006): Influence of hydration of food additive polysaccharides on FT-IR spectra distinction. Carbohydrate Polymers, 63: 355-359.

  Synytsya A., Míčková K., Jablonský I., Sluková M., Čopíková J. (2008): Mushrooms of genus Pleurotus as a source of dietary fibres and glucans for food supplements. Czech Journal of Food Sciences, 26: 441-446.

  Vaňha J., Hinková A., Sluková M., Kvasnička F. (2009): Detection of plant raw materials in meat products by HPLC. Czech Journal of Food Sciences, 27: 234-239.

  Krejčířová L., Sluková M. (2009): Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Sborník konference Jakost obilovin 2009, Kroměříž, 12.11.2009, str.1-5, ISBN 978-80-86888-05-7.

  Krejčířová L., Sluková M., Capouchová I. (2010): Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Obilnářské listy, XVIII (2): 35-39. ISSN 1212-138X.

  Krejčířová L., Honců I., Sluková M., Příhoda J. (2010): Výrobky z ječmene – Charakteristiky ječných mouk a jejich směsí. Sborník konference Qualima 2010, Pardubice 26.-27.10.2010, str. 45-49. ISSN 1213-5380.

  Sluková M., Raková L. (2010): Vláknina potravy a cereální výrobky. Výživa a potraviny, 5: 131-133. ISSN-1211-846X.

  Sluková M., Regnerová J. (2010): The effects of thermo mechanical processing on dietary fibre of legumes and cereals. Sborník konference 10th International Nutrition & Diagnostics Conference, Praha, 4.-7.9. 2010, str. 75.

  Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I. (2011): Ječmen betaBARLEY-nový ječmen s vysokým obsahem beta-glukanů. Mlynářské noviny XXII, 12-13 (2011). ISSN 1214-6374.

  Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I. (2011): Nový ječmen betaBARLEY s vysokým obsahem beta-glukanů pro pekařské využití. Pekař a cukrář 10, 48-51 (2011). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Velebná N., Honců I., Poplanuchová M., Krejčířová L. (2011): Vztahy mezi složením obilných bílkovin a ukazateli pekařské kvality mouky. Proteiny 2011, Zlín, ČR, 3.-4.5. 2011, 117-121. ISBN 978-80-7454-022-6.

  Honců I., Krejčířová L., Sluková M., Velebná N. (2011): Pekařské výrobky z ječmene a jejich odlišnosti v procesu zpracování. 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011, Srní, ČR, 24.-27.10. 2011, 133. Plné texty přednášek na CD. ISBN 978-80-905035-0-2.

  Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Velebná N. (2011): Dietary fibre content and effect of cereal processing technology. Proceeding of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 2.11.-4.11. 2011, 62-66. ISBN 978-80-86238-90-6.

  Sluková M., Velebná N., Krejčířová L., Honců I., Budilová E. (2011): The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality determination of wheat, barley and rye flour and their blends. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis Prague, Czech Republic, 1.-4.11. 2011. 249. ISBN 978-80-7080-795-8.

  Slukova M., Velebna N., Krejcirova L., Honcu I., Budilova E.: The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality of wheat, barley and rye flour. Journal of Food Science and Engineering 2, 218-226 (2012). ISSN 2159-5828 (print), ISSN 2164-5795 (online).

  Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Příhoda J.: Produkce nutričně a technologicky významných pasáží z bezpluchého a pluchatého ječmene. Mlynářská ročenka 2012, str. 96-111. ISSN 1214-6374.

  Sluková M., Příhoda J.: Jak se orientovat při nákupu chleba a běžného pečiva. Výživa a potraviny 5, str. 134-136 (2012). ISSN 1211-846X.

  Sluková M., Smrž F., Horáčková Š.: Nové poznatky v cereální biotechnologii: vývoj fermentovaných obilných produktů, jejich charakteristika a vliv na kvalitu pekařských výrobků. Pekař cukrář 10, str. 44-47 (2012). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Kubín M., Příhoda J.: Vliv zlepšujících přípravků na stárnutí pekařských výrobků. Ročenka pekaře a cukráře 2013, str. 46-52. ISSN 1213-2411, ISBN 978-80-903913-5-2.

  Sluková M., Příhoda J., Honců I.: Význam žita a žitných výrobků ve výživě. Pekař cukrář 8, str. 48-50 (2013). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Venzhöferová M., Roučová A.: Vývoj bezlepkových snack výrobků. Pekař cukrář 8, str. 55-57 (2014). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Levková J., Příhoda J..: Vliv procesů hnětení těsta na strukturu obilných bílkovin. Pekař cukrář 7, str. 52-54 (2014). ISSN 1213-2403.

  Horáčková Š., Martínková K., Sluková M., Plocková M.: Životaschopnost a metabolická aktivita volných a enkapsulovaných bifidobakterií. Mlékařské listy 146, XVII – XX (2014).

  Slukova M.: Application of barley in cereal technology. V knize: Barley: Physical properties, genetic factors and environmental impacts on growth. Nakladatelství: Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, USA. 2014, ISBN 978-1-62948-907-0. (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=47416&osCsid=5e9a553a1b1129fed10cc0ad3598a587)

 

Kontakt

  telefon: +420 220 443 120
  mobil: +420 604 650 045
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Marcela.Slukova@vscht.cz

Poslední aktualizace: 22. únor 2012, 14:42

Tisk | E-mailem