Ing. Iva Wiege

rozená Honců

Narozena 24.9.1985

 


 

Studentka PhD.

  Téma dizertační práce: Změny kvality a obsahu vlákniny potravy u obilovin během zpracování.
  Anglický název: Changes in the quality and content of dietary fiber in cereals during processing.
  Školitel: Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

 

Vzdělání a zkušenosti

 • 2011 – současnost: Doktorský studijní program Chemie a technologie potravin, Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha
 • 2009 – 2011: Magisterský studijní program Technologie potravin, VŠCHT Praha
 • 2005 – 2009: Bakalářský studijní program Technologie potravin, VŠCHT Praha
 • 1997 – 2005: Gymnázium a SPgŠ Nová Paka

 

Pracovní zkušenosti

 • 2013, 2015 - Stáž v Max Rubner-Institutu v Německu
 • 2010 - Laborantka, Milcom a.s.
 • 2008 - Laborantka, General Bottlers ČR s.r.o.
 • 2004 – 2005: Pomocná dělnice v pekařství JVS s.r.o.

 

Vybrané publikace

  Krejčířová L., Honců I., Sluková M., Příhoda J. (2010): Výrobky z ječmene – Charakteristiky ječných mouk a jejich směsí. Sborník konference Qualima 2010, Pardubice 26.-27.10.2010, str. 45-49. ISSN 1213-5380.

  Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I. (2011): Ječmen betaBARLEY-nový ječmen s vysokým obsahem beta-glukanů. Mlynářské noviny XXII, 12-13 (2011). ISSN 1214-6374.

  Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I. (2011): Nový ječmen betaBARLEY s vysokým obsahem beta-glukanů pro pekařské využití. Pekař a cukrář 10, 48-51 (2011). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Velebná N., Honců I., Poplanuchová M., Krejčířová L. (2011): Vztahy mezi složením obilných bílkovin a ukazateli pekařské kvality mouky. Proteiny 2011, Zlín, ČR, 3.-4.5. 2011, 117-121. ISBN 978-80-7454-022-6.

  Honců I., Krejčířová L., Sluková M., Velebná N. (2011): Pekařské výrobky z ječmene a jejich odlišnosti v procesu zpracování. 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011, Srní, ČR, 24.-27.10. 2011, 133. Plné texty přednášek na CD. ISBN 978-80-905035-0-2.

  Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Velebná N. (2011): Dietary fibre content and effect of cereal processing technology. Proceeding of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 2.11.-4.11. 2011, 62-66. ISBN 978-80-86238-90-6.

  Sluková M., Velebná N., Krejčířová L., Honců I., Budilová E. (2011): The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality determination of wheat, barley and rye flour and their blends. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis Prague, Czech Republic, 1.-4.11. 2011. 249. ISBN 978-80-7080-795-8.

  Slukova M., Velebna N., Krejcirova L., Honcu I., Budilova E. (2012): The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality of wheat, barley and rye flour. Journal of Food Science and Engineering 2, 218-226. ISSN 2159-5828 (print), ISSN 2164-5795 (online).

  Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Příhoda J. (2012): Produkce nutričně a technologicky významných pasáží z bezpluchého a pluchatého ječmene. Mlynářská ročenka 2012, str. 96-111. ISSN 1214-6374.

  Sluková M., Příhoda J., Honců I. (2013): Význam žita a žitných výrobků ve výživě. Pekař cukrář 8, str. 48-50. ISSN 1213-2403.

  Honců I., Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M. (2015): The effect of addition of malt flour on the dough, volume and sensory properties of bread. Paripex-Indian Journal of Research, Journal for all subjects 4, str. 13-16, ISSN: 2250-1991.

  Wiege I., Sluková M., Vaculová K., Pančíková B., Wiege B. (2015): Characterization of milling fractions from new sources of barley for use in food industry. STARCH - STÄRKE, doi: 10.1002/star.201500253

  Honců I., Sluková M., Vaculová K., Sedláčková I., Wiege B., Fehling E. (2016): The effects of extrusion on the content and properties of dietary fibre components in various barley cultivars. Journal of Cereal Science 68, 132-139. ISSN 0733-5210.

   

 


Kontakt

  telefon: +420 220 443 111 
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Iva.Honcu@vscht.cz

Poslední aktualizace: 2. březen 2015, 23:26

Tisk | E-mailem