Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

narozen 2.7. 1953 v Praze

 


 

Vzdělání a zkušenosti

 • VŠCHT FPBT v Praze (1971 - 1976)
 • VŠCHT FPBT (1977 - 1983) - externí aspirantura v oboru chemie a technologie poživatin, téma disertační práce: "Studium vlivů na sedimentační a filtrační vlastnosti I. saturované šťávy"
 • 1977 - 1983 Cukrovar Modřany - technik, energetik
 • 1984 - 1995 Výzkumný ústav cukrovarnický - výzkumný pracovník
 • 1996 - 2005 VUC Praha, a.s. - vedoucí oddělení procesů; vedoucí odboru technologie a analytiky
 • 2005 - VŠCHT Praha - odborný asistent se zaměřením na technologii škrobu, analytiku sacharidů a procesy v technologiích sacharidů
 • 2012 - Habilitace v oboru Technologie potravin, VŠCHT Praha

 

Pedagogické a výzkumné zaměření

  Výuka předmětů Laboratoř z chemie analytiky sacharidů, Laboratoř oboru a specializace, Chemie a technologie škrobu, Potravinářské technologie a biotechnologie, Technologie potravin I, Potravinářská provozní kontrola, Procesní chemie potravin, Procesy potravinářských a biochemických výrob; výuka v rámci Erasmu

  Školení odborníků z řad cukrovarnických technologů

  Měření distribuce velikosti částic systémem NIS-Elements pomocí image analysis, modelování procesů v technologiích sacharidů, membránová filtrace, cukrovarnická a škrobárenská technologie, využití vedlejších produktů těchto technologií, vývoj biodegradabilních plastů, modifikace škrobů, extruze materiálů na bázi škrobu, stravitelnost škrobu

 

Vybrané publikace

  Navrátil Z., Sloup J., Šárka E., Málek J. et al. (1998): Technologické výsledky provozu stanice na filtraci těžké šťávy s klérem v Talnovském cukrovaru. Listy cukrov. a řepař. 114, 211-213.

  Šárka E. (1999): Activation of carbonation slurry concentrate – a method for saving limestone. Zuckerindustrie, 124, s. 411-414.

  Šárka E., Smolík J., Gebler J., Bubník Z. (1999): Ultrafiltration of raw juice. CITS Proceedings Antverp 1999, str. 161-171. 21st General Assembly C.I.T.S. Antverp, 25.-28.5.1999, ISBN 3-87040-072-2.

  Šárka E., Valter V., Smolík J., Tichá B., Gebler J., Bubník Z., Hinková A., Kadlec P., Pour V., Štarhová H., Hoffman P. (2001).: Výroba sorbitolu ze sacharózy chemickou cestou. Listy cukrov. a řep. 117, 264-272.

  Šárka E. (2001): Měření zákalu jako diagnostická metoda. Listy cukrov. a řep., 117, 188-191.

  Šárka E., Gebler J. (2002): Zpracování rozmrzlé a alterované řepy. Listy cukrov. a řep., 118, 140-142.

  Šárka E., Bubník Z., Hinková A. (2002): Chromatografická separace sacharidů při výrobě sorbitolu. Listy cukrov. a řep., 118, 22-24.

  Samčuk A.G., Pyšnjak P.V., Nikolišin B.N., Navrátil Z., Málek J., Šárka E. et al. (2002): Filtrovanie soka 1 saturacii filtrpressami MEKO-1200. Sachar č. 1, 51-55.

  Šárka E. (2003): Technické prostředky k dosažení nízké tvrdosti a barvy lehké a těžké šťávy. Listy cukrov. a řep., 119, s. 117-119.

  Šárka E., Bubník Z., Hinková A. (2006).: Changes in particle size of carbonatation slurry during preliming observed by the image analysis method. Zuckerind. 131, 551-557.

  Šárka E., Bubník Z., Veselá A. (2006): Distribuce velikosti částic saturačního kalu a možnosti jejího ovlivnění. Listy cukrov. a řep. 122, s. 277-280.

  Šárka E., Bubník Z., Zvárová H., Čopíková J. (2006).: Vlastnosti polyolů a jejich možné průmyslové a výživové aplikace. Listy cukrov. a řep. 122, 314-317.

  Šárka E., Kotek J., Kruliš Z.: Termoplastický polyolefinický kompozit vyztužený plnivem na bázi saturačního kalu. PV 2206-820. (21.12.2006 / 2.7.2008 / 17.9.2009).

  Šárka E., Bubník Z., Picka M., Milichovský M. (2007): Možnost využití saturačních kalů při výrobě papíru. Listy cukrov. a řep. 123, 386-387.

  Šárka E., Bubník Z., Kadlec P. (2007): Particle size distribution of re-used carbonation mud. Polish J. Food Nutr. Sci. 57, 51-56.

  Šárka E. (2008): Saturační kal – možnosti použití a vlastnosti. Listy cukrov. a řep. 124, 349-357.

  Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Veselá-Trilčová A. (2008): The particle size of carbonation mud, and possibilities for influencing it. J. of Food Engineering 87, 45-50.

  Šárka E., Bubník Z. (2009): Using image analysis to identify acetylated distarch adipate in a mixture. Starch/Stärke 61: 457-462.

  Sýkorová A., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M., Dostálek P. (2009): Size distribution of barley kernels. Czech J. Food Sci. 27, 249-258.

  Šárka E., Bubník Z. (2010): Morfologie, chemická struktura, vlastnosti a možnost využití pšeničného B-škrobu. Chem. listy 104, 318-325.

  Fıratlıgil-Durmuş E., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M., Kadlec P. (2010): Size properties of legume seeds of different varieties using image analysis. Journal of Food Engineering 99, 445-451.

  Firatligil-Durmuş E., Sýkorová A., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M., Příhoda J. (2010): Geometric parameters of wheat grain determined by image analysis and FEM approach. Cereal Research Communications 38, 122-133.

  Šárka E., Koláček J., Sikora A., Hrušková K., Prokopová D., Hrabal R., Maixner J., Bubník Z. (2010): Effect of reaction time on the acetylation of wheat B-starch and characterization of the product. Proceedings of the 6th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 29.9. – 1.10. 2010,  str. 200-205, ISBN 978-80-86238-78-4.

  Šárka E., Synytsya A., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L., Bubník Z., Růžková M. (2010): Mechanical properties and biodegradability of PCL/starch blends. In: Fiedorowicz M., Bertoft E. (edit.): Starch. Recent Advances in Biopolymer Science and Technology. Polish Society of Food Technologists‘ Malopolska Branch, Krakow, Polsko, ISBN 978-83-932389-0-3.

  Šárka E., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L., Korbářová A., Bubník Z., Růžková M. (2011): Application of wheat B-starch in biodegradable plastic materials. Czech J Food Sci 29, 232-242.

  Šárka E., Koláček J., Synytsya A., Hrušková K., Maixner J., Štětina J. (2012): Spectral analysis and physical properties of benzylated starch. Starch-Stärke 64, 481-488.

  Šárka E., Hoffman P. Koláček J. et al. (2012): Extrusion processing of a new biodegradable composite. Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 28.11. – 30.11. 2012, str. 147-150, ISBN 978-80-86238-28-9.

  Šárka E. (2012): Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů. Listy cukrov. a řep. 128, 307-311.

  Smrčková P., Horský J., Šárka E., Koláček J., Netopilík M., Walterová Z., Kruliš Z., Synytsya A., Hrušková K. (2013): Hydrolysis of wheat B-starch and characterisation of acetylated maltodextrin. Carbohydrate Polymers 98, 43-49.

  Šárka E., Bubník Z., Hinková A., Gebler J., Kadlec, P. (2013): Beet molasses - desugarization, composition, properties and application possibilities. Sugar Industry-Zuckerindustrie 138, 105-114.

  Šárka E., Čopíková J., Smrčková P.: Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii. Listy cukrov. a řep. 129, 350-354. (2013).

  Kotek J., Kruliš Z., Šárka E., Růžek L.: Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy č. 303 840, č. přihlášky 2011-848, 20.12.2011,10.4.2013, 22.5.2013.

  Šárka E., Dohanyos M., Homolka P., Koukolová P., Melzoch K., Patáková P., Paulová L., Rajchl A., Rychtera M., Ševčík R. (2013): Zpracovatelské technologie, str.. 138-150. In: Brambory • šlechtění • pěstování • užití • ekonomika, Vokál B. (ed.). ISBN 978-80-86726-54-0, Profi Press s.r.o., Praha

  Smrčková P., Saglamtas M., Hofmanová T., Koláček J., Chena D., Šárka E. (2014): Effect of process parameters on slowly digestible and resistant starch content in extrudates. Czech J Food Sci 32, 503-508.

  Koláček J., Šárka E., Šimková D., Smrčková P. (2014): Reaction mechanism of wheat distarch phosphate of lower and high degree of substitution determined by 31P NMR. Proceedings of the 10th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 22.- 24.10. 2014, str. 104-106, ISBN 978-80-86238-70-8.

  Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Pour V. (2014): Krystalické modifikace uhličitanu vápenatého, jeho vznik při epuraci, velikosti agregátů a jejich dopady na čištění šťáv. Listy cukrov. a řep. 130, 461-464.

  Kljak K., Šárka E., Dostálek P., Smrčková P., Grbeša D. (2015): Influence of physicochemical properties of Croatian maize hybrids on quality of extrusion cooking. LWT - Food Science and Technology 60, 472-477. DOI: 10.1016/j.lwt.2014.08.017.

   


 

Kontakt

  telefon: +420 220 443 115
  mobil: +420 737 847 070
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Evzen.Sarka@vscht.cz

Poslední aktualizace: 11. leden 2012, 12:29

Tisk | E-mailem