Ing. Andrea Hinková, PhD.

NAROZENA 13.4. 1972 v CHOMUTOVĚ, ČESKÁ REPUBLIKA

  Odborný asistent
  VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
  Ústav chemie a technologie sacharidů
  Od r. 2000 – současnost


 

Zkušenosti a pedagogika:

 • Vybrané procesy potravinářských výrob (membránové separace, chromatografie)
 • Výroba potravin a nutriční hodnota
 • Konzultace diplomových a bakalářských prací a projektů studentů
 • Potravinářské aplikace chemicko-inženýrských procesů (membránové separační techniky – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, vakuová odparka, sprejová sušárna)
 • Zpracování odpadních matariálů z potravinářského průmyslu (syrovátka, bagasa)
 • Kapalinová chromatografie při stanovení sacharidů (aniontová chromatografie s pulzní ampérometrickou detekcí)
 • Počítačová analýza obrazu (LUCIA Image Analysis)
 • Biotechnologie - fermentace surové repné štávy, fermentace obilných zápar

 

Vzdělání:

 

1996 – 2000

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Ústav chemie a technologie sacharidů

Studijní doktorský program v oboru: Technologie potravin

2002

Dizertační práce

Téma: Nepotravinářské využití zemědělských produktů a odpadních materiálů (Utilisation of agricultural products and waste material in non-food applications)

1999

Státní doktorská zkouška

V oboru: Technologie potravin

1990 – 1996

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta potravinárské a biochemické technologie

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství

Inženýrské studium v oboru: Pivovarství a sladařství

1996

Státní zkouška

V oboru: Kvasná chemie a bioinženýrství (biologie, biochemie, aplikovaná biologie a bioekologie, sladařství a pivovarnictví, inženýrské základy bioprocesů)

1996

PIVOVAR BUDĚJOVICKÝ BUDVAR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Diplomová práce na téma: Studium vztahu kvalitativních znaků meziproduktů a hotového piva

1986 – 1990

GYMNÁZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM

 

Zahraniční stáže:

VIII – IX 2002

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE – ARDENNE REMEŠ (FRANCIE)

Odborná stáž v Laboratoři průmyslové fyzikální chemie – počítačová analýza obrazu

VI – XI 1998

LOUISIANA STATE UNIVERSITY, BATON ROUGE (USA)

Studijní pobyt na Audubon Sugar Institute – zpracování bagasy na bioethanol

 

Vybrané publikace:

  Sluková M., Hinková A., Henke S., Smrž F., Lukačíková M., Pour V., Bubník Z. (2015): Cheese whey treated by membrane separation as a valuable ingredient for barley sourdough pre paration. Journal of Food Engineering, v tisku, doi:10.1016/j.jfoodeng.2015.03.023

  Hinkova A., Henke S., Bubnik Z., Pour V., Salova A., Slukova M., Sarka E. (2015):
  Degradation of food industrial pollutants by photocatalysis with immobilized titanium dioxide.
  Innovative Food Science & Emerging Technologies 27, s. 129-135, doi:10.1016/j.ifset.2014.12.006.

  Hinkova A., Bubnik Z., Kadlec P. (2015):
  Chemical Composition of Sugar and Confectionery Products,
  In: Handbook of Food Chemistry, Keung Cheung P. Ch. (ed.), ISBN: 978-3-642-41609-5 (Online), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, 2015, doi: 10.1007/978-3-642-41609-5_30-1, 37 stran.

  Hinkova A., Bubnik Z., Pour V., Zidova P., Henke S., Sarka E., Kadlec P. (2014):
  Cheese whey tangential ultrafiltration on tubular mineral membranes.
  13th International Conference on Inorganic Membranes Brisbane, Australia, 6-9 July 2014.

  Bubník Z., Hinková A., Kadlec P., Šárka E., Pour V., Henke S., Gebler J.(2014):
  Trends and development of technological procedures in the sugar industry during last twenty years.
  Proceedings of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha 23-27.8. 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

  Henke S., Hinková A., Kubát M., Pour V., Hassan N., Bubník Z., Kadlec P. (2014):
  Automation of membrane filtration unit.
  Proceedings of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha 23-27.8. 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

  Šárka E., Bubník Z., Hinková A., Gebler J., Kadlec, P. (2013):
  Beet molasses – desugarization, composition, properties and application possibilities.
  Sugar Industry-Zuckerindustrie 138, 105-114.

  Rockova S., Nevoral J., Rada V., Marsik P., Sklenar J., Hinkova A., Vlkova E. and Marounek M. (2011):
  Factors affecting the growth of bifidobacteria in human milk.
  International Dairy Journal 21, s. 504-508, ISSN: 0958-6946

  Vanha J., Hinkova A., Slukova M., and Kvasnicka F. (2009):
  Detection of plant raw materials in meat products by HPLC.
  Czech Journal of Food Sciences 27, s. 234-239, ISSN: 1212-1800

  Kadlec P., Dostalova J., Houska M., Strohalm J., Culkova J., Hinkova A. and Starhova H. (2006):
  High pressure treatment of germinated chickpea Cicer arietinum L. seeds.
  Journal of Food Engineering 77, s. 445-448, ISSN: 0260-8774

  Henke S., Bubník Z., Hinková A. and Pour V. (2006):
  Model of a sugar factory with bioethanol production in program SugarsTM
  Journal of Food Engineering 77, s. 416 – 420, ISSN 0260-8774

  Šárka E., Bubnik Z. and Hinkova A. (2006):
  Changes in particle size of carbonatation slurry during preliming observed by the image analysis method.
  Zuckerindustrie - Sugar Industry 131, s. 551-557, ISSN: 0344-8657

  Šárka E., Bubník Z. and Hinková A. (2006):
  Changes in particle size of carbonation slurry during preliming observed by the image analysis method.
  Zuckerindustrie – Sugar Industry 131, 551-557, ISSN: 0344-8657

  Hinková A., Bubník Z., Pour V., Henke S. and Kadlec P. (2005):
  Application of Cross-flow Ultrafiltration on Inorganic Membranes in Purification of Food Materials
  Czech Journal of Food Sciences 23, s. 103-110, ISSN 1212-1800

  Bubnik Z., Pour V., Gruberova A., Starhova H., Hinkova A. and Kadlec P. (2004):
  Application of continuous chromatographic separation in sugar processing.
  Journal of Food Engineering 61, s. 509-513, ISSN: 0260-8774

  Hinková A., Bohacenko I., Bubník Z., Hrstková M. and Jankovská P. (2004):
  Mineral membrane filtration in refinement of starch hydrolysates.
  Journal of Food Engineering 61, s. 521 – 526, ISSN 0260-8774

  Šárka E., Bubnik Z., Hinkova A., Kadlec P., Pour V. and Štarhova H. (2002):
  Chromatographic separation of saccharides during sorbitol preparation.
  Listy cukrovarnické a řepařské 118, s. 22-24, ISSN: 1210-3306

  Hinková A., Bubník Z., Kadlec P. and Pridal J. (2002):
  Potentials of separation membranes in the sugar industry.
  Separation and Purification Technology 26, s. 101 – 110, ISSN: 1383-5866

  Hinková A. and Bubník Z. (2001):
  Sugar beet as a raw material for bioethanol production.
  Czech Journal of Food Sciences 23, s. 224 – 234, ISSN: 1212-1800

  Hinková A., Bubník Z., Štarhová H., Pour V. and Kadlec P. (2000):
  Storage of sugar-beet raw juice.
  Czech Journal of Food Sciences 18, s. 14-22, ISSN: 1212-1800

  Bubník Z., Hinková A., Kadlec P. and Pour V. (2000):
  Purification of raw sugar juice by membrane filtration.
  8th International Congress on Engineering and Food - ICEF8, Book of Abstracts, s.71, Puebla, April 9-13, Mexico, ISBN: 968-6254-48-X

  Hinková A., Bubník Z., Kadlec P., Pour V. and Štarhová H. (2000):
  Membrane Filtration in the Sugar Industry.
  Chemical Papers 54 (6a), s. 375-382, ISSN 0366-6352

  Hinková A., Choteborská P., Melzoch K., Rychtera M. and Bubník Z. (1998):
  Ethanol fermentation of grain mashes with regard to quality of distiller's slops.
  Czech Journal of Food Sciences 18, s. 41-46, ISSN: 0862-8653

  Bubnik Z., Starhova H., Hinkova A., Pour V., Kadlec P., Devillers S., Kopecky J and Hart B. (1998):
  Application of SUCAZUR in diffusion disinfection.
  Listy cukrovarnické a řepařské 114, s. 151-159, ISSN: 1210-3306

 


Kontakt:

  telefon: +420 220 443 111
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: hinkovaa@vscht.cz

Poslední aktualizace: 10. leden 2012, 22:54

Tisk | E-mailem