Chemický jarmark 2011 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Chemický jarmark 2011

Dne 23.9. 2011 proběhl na Vítězném náměsti v Praze, u příležitosti Mezinárodního roku chemie vyhlášeným UNESCO, Chemický jarmark pořádaný školami i vědeckými institucemi .

Jarmarku se zúčastnili i zaměstananci naší fakulty a Ústavu sacharidů, kteří připravili pro zájemce expozici potravinářských výrobků. Velký ohlas u návštěvníků sklidily zejména spotřebitelské testy preference cereálních výrobků, čokolády a cukrovinek.

  • Více o výsledcích spotřebitelských testů a fotogalerie potravinářské expozice naleznete zde.
  • Reportáž České televize je pak k přečtení zde.
  • Vše, co nabídla VŠCHT, je pak shrnuto zde.