Setkání s průmyslovými partnery v oblasti zpracování obilovin

Ústav sacharidů a cereálií uspořádal 14. listopadu pracovní setkání se zástupci nejvýznamnějších průmyslových partnerů v oblasti zpracování obilovin. Setkání bylo zaměřeno zejména na diskusi o inovacích v osnovách výuky cereální chemie a technologie. Zástupci průmyslu byli seznámeni s inovovanou výukou předmětu, a byli požádáni o připomínky, návrhy a podněty na přiblížení výuky potřebám průmyslové praxe. Diskuse se účastnila také zástupkyně středoškolského vzdělávání v oboru - Ing. Dana Kovaříková ze SPŠPaS Pardubice.

Vedle problematiky výuky a vzdělávání v oboru byly se zástupci průmyslu diskutovány také otázky odborné spolupráce a transferu technologií. Zástupci významných podniků v oboru zpracování obilovin projevují zvýšený zájem o spolupráci v rámci společných projektů i při řešení bakalářských a diplomových prací, někteří projevili zájem i o možnost doktorského studia pro pracovníky odborného managementu.

Setkání se účastnili předsedové obou profesních svazů (Svazu průmyslových mlýnů ČR a Svazu pekařů a cukrářů v ČR), zástupci vrcholného managementu, ředitelé a jednatelé, významných společností mlýnsko-pekárenského průmyslu, společností zabývající se zpracováním obilovin, výrobou cereálních produktů a producenti strojního a technologického vybavení mlýnů a pekáren.

Seznam účastníků: AHOLD Czech Republic, a.s.; BEAS, a.s.; BREADWAY a.s.; Bühler Praha s.r.o.; Diosna&IsernHäger GmbH; EMCO spol. s r.o.; Europasta SE, Penam, a.s., GoodMills Česko s.r.o.; LA LORRAINE BAKERY GROUP c/o La Lorraine, a.s.; LYCKEBY CULINAR a.s.; MELVIA TRADE s.r.o.; MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o.; Mondelez CR Biscuit Productin s.r.o., provozovna Opava; Penam a.s.; PROFIMIX Svijany, s.r.o.; TEN ART, spol. s r.o.; Zeelandia, spol. s r.o., Malšice.

Poslední aktualizace: 14. listopad 2018, 22:09

Tisk | E-mailem