Organizace letního semestru ve školním roce 2017/18

Základní informace o nadcházejícím semestru:


 

 • Výuka letního semestru: 19. 2. 2018 - 25. 5. 2018
 • Zkouškové období 28. 5. 2018 - 29. 6. 2018
 • Zkouškové období 27. 8. 2018 - 7. 9. 2018
 • Zápisy do letního semestru zajistí děkanát nejpozději do 2. března 2018
 • Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro studenty Mgr. jsou od 8. do 15. září 2017

 

Státní závěrečné zkoušky a promoce:

Bakalářské studium
 • Studenti 3. ročníku, resp. 4. ročníku pro čtyřleté studijní obory, odevzdávají bakalářské práce:
  do 8. června 2018 - pro 1. termín SZZ
  do 10. července 2018 - pro 2. termín SZZ.
 • Státní závěrečné zkoušky se konají ve dvou termínech:
  od 19. do 20. června 2018 - 1. termín 
  5. září 2018 - 2. termín
 • Náhradní a opravné SZZ se konají v termínu od 27. srpna do 7. září 2018. Konkrétní data stanoví děkani fakult.
 • Promoce absolventů bakalářského studia se budou konat 10. a 11. října 2018.
Magisterské studium:
 • Studenti 2. ročníku odevzdávají diplomové práce do 11. května 2018.
 • Státní závěrečné zkoušky se na ústavu sacharidů konají 6. června 2018. Termín konání náhradních a opravných SZZ stanovuje děkan.
 • Promoce absolventů magisterského studia se budou konat 19. a 20. června 2018.

Poslední aktualizace: 31. leden 2018, 12:04

Tisk | E-mailem