Studentská vědecká konference 2016 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Studentská vědecká konference 2016

SVK 2016 se bude konat 21.11.2016Zahájení SVK je 21.11.2016 v 8:30 v BI

– zahajovací řeč přednese doc. Ulbrich - účast soutěžících na zahájení povinná

Zahájení sekcí v 9:00 v jednotlivých místnostech a u posterů

  • oceněna bude účast a dále tři první místa (částka je odvislá od počtu účastníků v SVK a v sekcích)
  • výše odměny a způsob rozdělení je plně v kompetenci komise sekce
  • posterové a přednáškové sekce s min. 6 soutěžících na sekci, max. počet soutěžících není určen
  • studenti si připraví přednášku v trvání 10 minut, dalších 5 minut bude věnováno diskusi a dotazům
  • šablona anotace ke stažení zde

Další důležité termíny

  • do 3.11. do 12h zaslat složení hodnotících komisí pro jednotlivé sekce (dle přiloženého formuláře), komise je nejméně tříčlenná, jejím předsedou by měl být profesor nebo docent
  • do 10.11. do 12h zaslat seznam sekcí, místo a čas konání, složení komisí a anotace všech soutěžních prací s dodržením formátování dle přílohy

Složení jednotlivých komisí na Ústavu sacharidů:

 

Sekce: Sacharidy (přednášková)

Posluchárna B11, 9:00

Komise
Předseda: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
Členové:
doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.
Ing. Svatopluk Henke, PhD.
Ing. Petra Smrčková, PhD.

Studenti:
Bc. Alena Kollmanová
Bc. Veronika Litresitsová
Bc. Lucie Jandová
Bc. Kateřina Chybová
Bc. Kristýna Lukschová
Bc. Lenka Moravcová
Bc. Štěpánka Kramářová

 

Sekce: Sacharidy a cereálie (přednášková)

Knihovna ústavu 321, 9:00

Komise
Předseda: doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.
Členové:
Ing. Vladimír Pour, CSc.
Ing. Pavel Skřivan, CSc.
Ing. Marcela Sluková, PhD.
Ing. Ivan Švec, PhD.

Studenti:
Bc. Jiří Buble
Bc. Denisa Burdová
Bc. Ivana Kadlčíková
Bc. Lenka Kumbárová
Bc. Tereza Kozelková (Matějová)
Bc. Lucie Mrvíková
Bc. Pavla Vydrová

Poslední aktualizace: 7. listopad 2016, 09:08

Tisk | E-mailem