Spolupráce

Přehled projektů a grantů v rámci tuzemské a mezinárodní spolupráce


 • MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s.r.o.
 • PENAM, a.s.
 • Diosna&IsernHäger (DIOSNA Dierks & Söhne GmbH)
 • Bühler Praha, s.r.o.
 • LaLorraine, a.s.
 • BEAS, a.s.
 • IREKS, spol. s. r.o.
 • Zeelandia, spol. s r.o.
 • MILLBA-CZECH, a.s.
 • GoodMills Česko, s.r.o.
 • Mlýn Herber spol. s r.o.
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Lyckeby-Culinar, a.s.
 • Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z.s.
 • EMCO s.r.o.
 • VÚPP v.v.i.
 • VÚRV, v.v.i.
 • Agrotest fyto s.r.o.
 • PK ČR
 • FNUSA ICRC
 • Tereos TTD, a.s. (Cukrovary Dobrovice a České Meziříčí a balírna Mělník)
 • Lihovary (Dobrovice, Kojetín a Chrudim)
 • ZENA s.r.o.
 • Mikropur s.r.o.
 • FUTURECYCLING Technology a.s., Praha
 • FARKAS TECHNOLOGIES s.r.o.
 • VUC Praha, a.s.
 • Správa státních hmotných rezerv České republiky
 • E D & F Man Ingredients s.r.o.
 • BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Zdravotní ústav Kladno
 • TERAMED, s.r.o.
 • Deltima Precision s.r.o.
 • EUROFINS CZ, s.r.o.
 • BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.
 • Mlékárna Hlinsko, a.s.
 • Bohušovická mlékárna, a.s.
 • Mega a.s.
 • Membrain s.r.o.
 • AMYLON, a.s.
 • Lyckeby Amylex, a.s.
 • Mráz Agro CZ, s.r.o., Blatná
 • Stora Enso Wood Products Zdirec s.r.o.
 • Škrobárny Pelhřimov, a.s.
 • Krnovská škrobárna, spol. s r.o. Krnov
 • Český škrobárenský svaz
 • Pražská čokoláda s.r.o.
 • Hors, s.r.o.
 • ESPRIT plus s.r.o.
 • Bioster a.s.
 • Jedlé houby - Václavík
 • Terezia Company s.r.o.
 • AAK Czech Republic s.r.o.
 • The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. Rohatec
 • Nestlé Česko s.r.o.
 • Master Foods kom.spol.
 • Zeelandia s.r.o.
 • Carla s.r.o.
 • Hors s.r.o.
 • Bonita s.r.o.
 • Contipro s.r.o.
 • Energy s.r.o.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Zahraniční:

 • Francie: Centre National de la Recherche Scientifique (Paris-Meudon), Université Reims
 • Portugalsko: University Aveiro
 • Řecko: University of Ionnina
 • Slovensko: Slovenské akademie věd (Bratislava), Slovenská poĺnohospodárská univerzita (Nitra), CHTF Slovenská technická univerzita (Bratislava)
 • USA: Louisiana State University, Audubon Sugar Institute, Baton Rouge
 • Velká Británie: UMIST, Department of Process Integration (Manchester), Institute of Food Research (Norwich), John Innes Centre (Norwich), University of Bristol

 

Galerie

Foto č. 1 z galerie: Spolupráce
Foto č. 2 z galerie: Spolupráce
Foto č. 3 z galerie: Spolupráce