Poradenství a servis

Konzultační a poradenská činnost v oborech:

 1. Mlynářství a výroba těstovin
 2. Pekařská a cukrářská výroba
 3. Výroba cukrovinek a čokolády
 4. Výroba cukru
 5. Výroba škrobu
 6. Výroba trvanlivého pečiva a snack výrobků
 7. Moderní potravinářské procesy (membránová a kontinuální chromatografická separace)

 


 

Chemie:

 • Příprava nových derivátů polysacharidů s cílem jejich dalšího použití ve farmacii a průmyslu.

Analytika:

 • Stanovení základních složek (bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina) a energetické hodnoty v potravinách, potravinářských surovinách a zemědělských produktech, včetně stanovení polysacharidů, alditolů aj. (HPLC, HPEC-PAD, GPL, GLC, enzymové a spektrální metody). Strukturní analýza polysacharidů.
 • Isotachoforetické (ITP) stanovení anorganických aniontů a kationtů, organických kyselin a bází, stanovení chemických konzervačních látek (např. kys. benzoová, sorbová), stanovení 4-methylimidazolu v cukrovém kuléru, stanovení syntetických sladidel.
 • FT-IR a NIR spektroskopie.
 • Počítačová analýza obrazu (LUCIA).
 • Stanovení obsahu vody v potravinách.
 • Stanovení distribuce velikosti a tvarových charakteristik částic nebo pórů metodou obrazové analýzy (systém NIS-Elements).
 • Stanovení aktivity amylolytických enzymů a poškození škrobu v obilních materiálech a škrobech.
 • Enzymové stanovení obsahu celkového, poškozeného a rezistentního škrobu, obsahu amylosy a amylopektinu.
 • Stanovení molární hmotnosti polysacharidů metodou GPC, stanovení dextrózového ekvivalentu škrobových hydrolyzátů.
 • Stanovení stupně zmazovatění škrobu v krmivech a potravinářských výrobcích.
 • Návrh a ověření subjektivních i objektivních metod hodnocení jakosti výrobků, charakteru pečiva, cukrářských výrobků a cukrovinek.
 • Určení reologických vlastností a chování roztoků, suspenzí, past, těst a tuhých potravinářských výrobků.
 • Hodnocení pšeničných bílkovin v souvislosti s pekařskou kvalitou pšeničné mouky (farinografické hodnocení, lepkový index, extensografické hodnocení).
 • Návrh a ověření postupu vzorkování sypkých materiálů.

Technologie:

 • Vyhodnocování provozu průmyslových procesů, aparátů a technologických stanic v cukrovarech, škrobárnách, mlýnech, pekárnách a výrobnách krmných směsí s důrazem na hmotnostní a entalpické bilance.
 • Poradenství při schvalování nových výrobků na bázi cereálií.
 • Pokusné pečení a ověřování nových výrobků na bázi obilovin, posuzování jejich spotřebitelské použitelnosti a senzorické vyhodnocení kvality.
 • Vývoj potravinářských extrudovaných výrobků.
 • Vývoj biodegradabilních plastů.
 • Modelování, dynamická simulace a optimalizace procesů se zaměřením na energetickou náročnost, kvalitu produktů a řízení procesů.
 • Řešení technologických a analytických problémů v různých závodech cukrovinkářského průmyslu.
 • Řešení problémů při krystalizaci, filtraci a sedimentaci, sušení a skladování potravinářských produktů, zahřívání a odpařování, mletí, pečení, sušení, lisování a extrakci.
 • Vytváření algoritmů, výpočetních programů a banky dat fyzikálních a chemických vlastností sacharidů, jejich roztoků a dalších pomocných látek ve výše popsaných technologiích.
 • Proměření časové teplotní závislosti při mikrovlnném ohřevu potravin.
 • Příprava příruček GMP a GHP v podnicích mlýnského, těstárenského, pekárenského průmyslu, výroby trvanlivého pečiva a cereálních snack výrobků.
 • Hodnocení stanic na čištění odpadních vod, mechanické separace písku a kalu, biologické a chemické čištění.
 • Poradenství pro systémy kritických bodů a HACCP v mlýnech, pekárnách a při výrobě trvanlivého pečiva.
 • Hodnocení pekařské technologické jakosti mlýnských výrobků z obilovin.
 • Příprava akreditace zkušebních laboratoří.
 • Uplatňování zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a prováděcích vyhlášek MZe a MZd včetně znění dalších doplňků.
 • Návrh technologie a ověření vhodných podmínek procesů využívajících membránové separace a průmyslovou kontinuální chromatografii (simulated moving bed chromatography).

Kurzy a školení pořádané Ústavem sacharidů:

  Informace o pořádaných kurzech a školeních naleznete zde.

Galerie

Foto č. 1 z galerie: Poradenství a servis
Foto č. 2 z galerie: Poradenství a servis
Foto č. 3 z galerie: Poradenství a servis